ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  AΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Διεύθυνση :  Εθν. Αντίστασης 16

T.Κ / Πόλη:  566 31 , Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310-456900

Fax:  2310-436950

Email:  info@athoniki.gr

Ιστοσελίδα:   www.athoniki.gr