ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Διεύθυνση :  Δωδεκανήσου 24

T.Κ / Πόλη:  546 26, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310-543001

Fax:  2310-527526

Email:  info@domotechniki.gr