ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΕΚΤΕΡ ΑΕ

Διεύθυνση :  Νίκης 15

T.Κ / Πόλη:  105 57, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-3259700

Fax:  210-3259710

Email:  ekter@ekter.gr

Ιστοσελίδα:  www.ekter.gr