ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ

Διεύθυνση :  Κριεζή 56Ν

T.Κ / Πόλη:  152 33, Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:  210-6893858

Fax:  210-6893234

Email:  info@ellydrok.gr