ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΕΤΕΘ ΑΕ

Διεύθυνση :  6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης ΤΘ 60405

T.Κ / Πόλη:  570 01, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310-475914

Fax:  2310-475922

Email:  etethsa@eteth.gr

Ιστοσελίδα:  www.eteth.gr