ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία:  ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

Διεύθυνση:  Ερμού 25

T.Κ / Πόλη:  15 64, Κηφισιά
Τηλέφωνο:  210-8184700
Fax:  210-8184701
Email:  helector@helector.gr