ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Διεύθυνση :  21ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκόπουλου

T.Κ / Πόλη:  190 02, Κορωπί

Τηλέφωνο:  210-6679000

Fax:  210-6646353

Email:  info@intrakat.gr