ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση :  Λ. Ηρακλείου 266

T.Κ / Πόλη:  142 33 , Ν. Ιωνία

Τηλέφωνο:  210-2777331

Fax:  210-2711130

Email:  ioniosma@internet.gr