ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ

Διεύθυνση :  Λ. Κηφισίας 326 & Π. Καλαμά 32

T.Κ / Πόλη:  152 33 , Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:  210-6856125

Fax:  210-6851158

Email:  krout@tee.gr