ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  25ης Μαρτίου 45

T.Κ / Πόλη:  562 24 , Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310-758314

Fax:  2310-768202

Email:  xanthaki@otenet.gr