ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση :  Αιόλου 67

T.Κ / Πόλη:  105 59, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-3837748

Fax:  210-3837633

Email:  info@mesogeos.gr