ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία:  ΜΕΤΚΑ ΑΕ

Διεύθυνση:  Αρτέμιδος 8

T.Κ / Πόλη:  151 25, Μαρούσι
Τηλέφωνο:  210-2709200
Fax:  210-2759528
Email:  info@metka.com