ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

Διεύθυνση :  Ν. Πλαστήρα 119

T.Κ / Πόλη:  171 22 , Ν. Σμύρνη

Τηλέφωνο:  210-9402486

Fax:  210-9404050

Email:  xikalogr@otenet.gr