ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  P & C DEVELOPMENT S.A.

Διεύθυνση :  Βασιλίσσης Σοφίας 98

T.Κ / Πόλη:  115 28, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-7715950

Fax:  210-7715393

Email:  info@pcdevelopment.gr