ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

Διεύθυνση :  Σολωμού 22

T.Κ / Πόλη:  147 65, Γλυφάδα

Τηλέφωνο:  210-9977000

Fax:  210-9916251

Email:  info@techol.gr

© 2016     ΑSSOCIATION OF THE TECHNICAL COMPANIES OF THE HIGHEST CLASSES