ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΣΧΣ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  Καλυψούς 8

T.Κ / Πόλη:  152 38, Πάτημα Χαλανδρίου

Τηλέφωνο:  210-6017860

Fax:  210-6017897

Email:  info@sourtzis.gr