ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  TE.NA. ATEBE

Διεύθυνση :  Πόντου 25

T.Κ / Πόλη:  502 00, Πτολεμαίδα

Τηλέφωνο:  24630-24593

Fax:  24630-54441

Email:  tena.ptol@gmail.com