ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  Μυκόνου 1

T.Κ / Πόλη:  166 73, Βούλα

Τηλέφωνο:  210-9480680

Fax:  210-9480683

Email:  info@tekal.gr

© 2016     ΑSSOCIATION OF THE TECHNICAL COMPANIES OF THE HIGHEST CLASSES