ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Διεύθυνση :  Λ. Μεσογείων 85

T.Κ / Πόλη:  115 28 , Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-6968000

Fax:  210-6968099

Email:  terna@terna.gr

Ιστοσελίδα:  www.terna.gr