ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Διεύθυνση :  Λ. Μεσογείων 85

T.Κ / Πόλη:  115 28 , Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-6968300

Fax:  210-6968096

Email:  ternaenergy@terna.gr

Ιστοσελίδα:  www.terna.gr