ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  Ν. Πλαστήρα 119

T.Κ / Πόλη:  171 22 , Ν. Σμύρνη

Τηλέφωνο:  210-9402486

Fax:  210-9480505

Email:  toxoinfo@otenet.gr