ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Διεύθυνση :  Ερμού 25

T.Κ / Πόλη:  145 64 , Κηφισιά

Τηλέφωνο:  210-8184448

Fax:  210-8184929

Email:  tkarefillakis@aktor.gr