ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΤΡΙΚΑΤ ΑΤΕ (πρώην Γαντζούλας)

Διεύθυνση :  Σύρου 18       

T.Κ / Πόλη:  153 49, Ανθούσα

Τηλέφωνο:  210-6663740

Fax:  210-6663750

Email:  info@gantzoulas.gr