ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  Χ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ

Διεύθυνση :  Ριζαρείου 18       

T.Κ / Πόλη:  152 33 , Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:  210-6858381

Fax:  210-6857094

Email:  ccc@ath.forthnet.gr