ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  Ερμού 25       

T.Κ / Πόλη:  145 64, Κηφισιά

Τηλέφωνο:  210-8184000

Fax:  210-8184001

Email:  info@aktor.gr

Ιστοσελίδα:   www.aktor.gr