ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  Αγ. Βαρβάρας 3

T.Κ / Πόλη:  152 31, Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:  210-6772800

Fax:  210-6725180

Email:  info@anastilotiki.gr