ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση :  Δελφών & Σαρανταπόρου 1

T.Κ / Πόλη:  151 25 , Μαρούσι

Τηλέφωνο:  210-6104894

Fax:  210-6104881

Email:  info@entechnos.gr

Ιστοσελίδα:  www.entechnos.gr