ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ

Διεύθυνση :  Τιμ. Φιλήμονος 15

T.Κ / Πόλη:  115 21, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-8705800

Fax:  210-8705880

Email:  info@eretbo.gr

Ιστοσελίδα:  www.spark.net.gr