ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  Λ. Μαραθώνος 77

T.Κ / Πόλη:  145 65, Αγ. Στέφανος

Τηλέφωνο:  210-8004780

Fax:  210-8004781

Email:  gpetris@tee.gr

Ιστοσελίδα:  www.tee.gr