ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  J & P – ΑΒΑΞ ΑΕ

Διεύθυνση :  Λ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16       

T.Κ / Πόλη:  151 25, Μαρούσι

Τηλέφωνο:  210-6375000

Fax:  210-6104380

Email:  info@jp-avax.gr

Ιστοσελίδα:  www.jp-avax.gr