ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ

Διεύθυνση :  ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ:0

T.Κ / Πόλη:  716 01, Ν. ΑΛΙΚΑΡΑΝΑΣΣΟΣ

Τηλέφωνο:  2810-382460

Fax:  2810-382470

Email:  aorfa@tee.gr