ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επωνυμία  :  ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ

Διεύθυνση :   Καποδιστρίου 104       

T.Κ / Πόλη:  152 32, Ν. Ιωνία

Τηλέφωνο:  210-2717720

Fax:  210-2717723

Email:  themeli@themeli.gr